BAKIMIN SINIFLANDIRILMASI:
1-PERYODİK BAKIMLAR:(KÜÇÜK)
2-ANA BAKIMLAR:(BÜYÜK)
3-KESTİRİMCİ BAKIM.
4-ARIZA BAKIMI.
5-YENİLEŞTİRME,DEĞİŞTİRME,MODENİZE ETME

WhatsApp ile erişim